Baltic Pork graudu iepirkšana

Graudu un izejvielu iepirkšana

Lai gan mēs savā īpašumā esošajos 70 hektāros zemes paši audzējam graudus, lielāko daļu lopbarības miežu un kviešu cūku barības ražošanai iepērkam no Latvijas graudaudzētājiem. Iepērkam arī dažādas izejvielas barības ražošanai. Cūku barības ražošana pašu saimniecībā mums ir svarīga, jo tas ļauj kontrolēt barības sastāvu un kvalitāti, kas tālāk atspoguļojas mūsu audzēto dzīvnieku labsajūtā un veselībā. Vidēji abās fermās kopā nedēļā tiek izlietoti 140 tonnas graudu. Iepērkam arī nekaltētus un netīrītus graudus.

Rudenī iepērkam arī netīrītus un nekaltētus graudus

Varam uzglabāt līdz 7000 tonnām graudu

Gadā iepērkam vidēji 17 160 tonnas graudu

  • Pašreizējā iepirkšanas kapacitāte 2020. gadam 68% 68%

Baltic Pork graudu iepirkšanas punkts

Pieņemšanas punkts

Siguldas novads, “Krastmalas”, Allažmuiža

Lopbarības kvieši, lopbarības mieži

+371 29273352

Prasības

Prasības produkcijai

Iepirkumam piedāvātajai produkcijai jāatbilst šādām prasībām:

  • Ja citu graudu piemaisījums pārsniedz 5%, tad šie graudi klasificējami kā maisījums;
  • Atkritumu piemaisījumi ir: atkritumi (akmeņi, zāle, nezāles, melnie graudi, slimie graudi), neizkultie graudi, šķeltie graudi, salmi un pelavas;
  • Tiks veikta pārbaude, vai graudi satur pesticīdu atliekvielas;
  • Kaitēkļu klātbūtne graudos nav pieļaujama.
  • Kvalitātes grupu iedalījums pieņemamajiem graudiem (var mainīties atkarībā no ražas gada specifikas):
  • Graudaugi nav ģenētiski modificēti un nesatur GMO;
  • Mikotoksīnu, smago metālu saturs atbi-lst Regulas (EK) 1881/2006 prasībām;
  • Pesticīdu atlieku saturs atbilst Regulas (EK) 396/2005 prasībām.

Izejvielu iepirkšana

Iepērkamo izejvielu sadalījums pēc patēriņa mēnesī

Iepērkam dažādas izejvielas cūku barības ražošanai. Diagrammā atsploguļots vidējais izejvielu patēriņš abās fermās kopā mēnesī. 

Sazinieties ar mums par graudu un izejvielu piedāvājumiem!

Mēs labprāt izskatīsim jūsu produktu un cenu piedāvajumus. Lūdzu sazinieties ar mums pa norādīto tālruni darba dienās no 08:00 – 17:00.