SIA “BALTIC PORK”

Par uzņēmumu

SIA BALTIC PORK ir dibināts 2000. gadā un 2001. gadā uzsāka savu darbību cūkkopības nozarē, kad padomju laiku cūku fermā “Krastmalas”, Siguldas novada Allažu pagastā sākās pirmo SIA BALTIC PORK cūku audzēšana.

Cūku audzēšanas komplekss “Krastmalas” ir kļuvis par vienu no modernākajiem cūku audzēšanas kompleksiem Latvijā, kas nodrošina pilnu cūku audzēšanas ciklu no sivēna dzimšanas līdz nobarošanai, un kurā vienlaikus var uzturēties 20 tūkstoši cūku. Savukārt 2012. gadā darbību uzsāka SIA BALTIC PORK no jauna uzbūvētais cūku audzēšanas komplekss “Rukši”, Ogres novada Lauberes pagastā, kurkomplekss “Rukši”, Ogres novada Lauberes pagastā, kur…re modernā un jaunā fermā tiek audzētas 12 tūkstoši nobarojamās cūkas.

Lasīt vairāk ›

SIA BALTIC PORK cūku audzēšanas kompleksos izaudzētās Landrases, Jorkšīras un Djurokas šķirņu krustojuma cūkas galvenokārt tiek realizētas Latvijas tirgū, un tās ir iecienījuši vadošie Latvijas gaļas pārstrādes uzņēmumi. Tāpat mūsu izaudzētos sivēnus ir iecienījuši arī cūkkopības nozares uzņēmumi, kas tos iegādājas tālākai nobarošanai savos cūku audzēšanas kompleksos. Vienlaikus daļa SIA BALTIC PORK izaudzēto sivēnu un cūku tiek arī eksportētas.

SIA BALTIC PORK savā attīstībā nekad neapstājas, un arī šobrīd noris aktīvs darbs pie cūku audzēšanas kompleksu “Krastmalas” un “Rukši” paplašināšanas un uzlabošanas, ieviešot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus cūku labturības un apkārtējās vides kvalitātes nodrošināšanai.

Darbība skaitļos

SIA “Baltic Pork” darība skaitļos

darbinieki

euro - 2019. gada laikā veiktie maksājumi valsts budžetā

tonnas - gadā saražotais organiskais mēslojums 2019. gadā

tonnas - patērētais graudu daudzums 2019. gadā

Vides aizsardzība

Kādus pasākumus mēs veicam vides aizsardzībai?

Vides aizsardzība ir būtiska mūsu uzņēmuma darbības sastāvdaļa, un lai minimizētu cūku audzēšanas kompleksu ietekmi uz apkārtējo vidi un iedzīvotājiem, SIA BALTIC PORK cūku audzēšanas kompleksi ir aprīkoti ar modernākajām un efektīvākajām ventilācijas sistēmām, kā arī cūku šķidrmēsli tiek izmantoti biogāzes ražošanā, kā rezultātā tie zaudē līdz 80% no raksturīgās cūku škidrmēslu smakas, tai pat laikā saglabājot visas organiskā mēslojuma labās īpašības un pat uzlabojot tās. Tāpat biogāzes stacijām ir arī daudz citu pozitīvu ietekmju uz apkārtējo vidi. Vairāk par šo sadaļā Biogāzes ražošana.

Cūku šķidrmēslu transportēšana līdz biogāzes stacijai un biogāzes ražošanas procesā radušās substrāta uzglabāšana notiek slēgtā sistēmā, kas neļauj atlikušajām smakām izplatīties apkārtējā vidē. Arī substrāta iestrāde augsnē lielākoties notiek vienlaikus ar izkliedi, tādējādi nodrošinot vismazāko iespējamo ietekmi uz apkārtējo vidi un vietējo iedzīvotāju sadzīvi.

SIA BALTIC PORK cūku audzēšanas kompleksu darbība tiek stingri uzraudzīta arī no valsts institūciju puses, kas ir izvirzījusi striktus noteikumus vides aizsardzības jomā. Kā arī jebkādas izmaiņas SIA BALTIC PORK cūku audzēšanas kompleksu darbībā primāri tiek vērtētas no vides aspekta (IVN procedūra).

Mūsu partneri

Mēs augstu vērtējam sadarbību ar mūsu produkcijas uzpircējiem, vienmēr cenšoties nodrošināt nemainīgu kvalitāti un ievērojot savstarpējās sadarbības ētiku. 

“Baltic Pork” draudzējas arī ar vietējiem lauksaimniekiem, no kuriem vairumā iepērkam barību cūkām, kā arī veidojot abpusēji izdevīgu sadarbības ciklu, un no savas puses nodrošinot bezmaksas lauksaimniecībā izmantojamu augsnes mēslojumu.

Produkcijas pircēji

Piegādātāji

Nevalstiskās organizācijas