Atjaunojamā enerģija

Biogāzes ražošana

Biogāzes ražošanas aktualitāte arvien pieaug kopā ar sabiedrības izpratnes padziļināšanos attiecībā uz atjaunojamās enerģijas avotu apzināšanu un pielietošanu, videi draudzīgāku saimniekošanu un pienākuma apziņu pret vidi un nākošajām paaudzēm.

Biogāzes koģenerācijas stacijas ļauj pārvērst kūtsmēslus augstvērtīgā augsnes mēslojumā, siltumā un elektroenerģijā, ko tālāk varam patērēt paši savas saimnieciskās darbības vajadzībām, kā arī, piemēram, saražoto elektroenerģiju pārdot elektroenerģijas tīklā.

Pašu saimniecībā saražotie kūtsmēsli ir visplašāk pieejamā un arī piemērotākā izejviela, kas kopumā arī dod augstākos rezultātus no biogāzes iekārtām. Solis pretī atjaunojamajai enerģijai un tīrākai videi ir nozīmīgs gan mūsu uzņēmuma darbībai, gan arī sabiedrībai kopumā.

Biogāzes ražošana Baltic Pork

Mūsu pieredze

Pirmā “Baltic Pork” biogāzes stacija tika uzbūvēta cūku fermā “Krastmalās” 2011. gadā. Lai gan sākotnēji pēc biogāzes stacijas pabeigšanas nācās pārvarēt tehniskas problēmas, taču operatīvi un veiksmīgi tikām galā ar šīm problēmām, un biogāzes stacijas “Rukšos” celtniecībai ķērāmies klāt jau krietni pieredzējušāki. Tagad abas biogāzes stacijas ir aprīkotas ar dubultu drošību un gaisa attīrīšanas iekārtām, kas novērš smaku pat tiešā kompleksa tuvumā.

Lasīt vairāk ›

Esam no tiesas apmierināti ar ieguldīto biogāzes stacijās. Abas stacijas darbojas ar pilnu jaudu, tiek ražots siltums fermu apsildīšanai, kas aukstajos ziemas mēnešos ir tik ļoti nepieciešams mazajiem sivēniem, un elektroenerģija, ko pārdodam elektroenerģijas tīklā. Kūtsmēslu pārstrāde biogāzes stacijā ir viens no efektīvākajiem tehniskajiem risinājumiem to uzglabāšanas un izkliedes laikā radīto smaku samazināšanai.

Galvenie ieguvumi no biogāzes ražošanas:

Atjaunojamās enerģijas avots

Biogāzes ražošana ir CO2 neitrāls atjaunojamās enerģijas avots, kas ļauj ne vien videi nekaitīgi pārstrādāt industriālās cūkkopības blakus produktus, bet vienlaikus iegūt siltuma un elektroenerģiju.

Smaku samazināšana

Anaerobās fermentācijas procesā kūtsmēslu radītās smakas tiek samazinātas līdz pat 80%, kā arī procesā iegūtais lauksaimniecībā izmantojamais mēslojums, kas nonāk uz laukiem, arī ir teju bez smakas.

Lauksaimniecībā izmantojams mēslojums

Biogāzes ražošanas procesā tiek iegūta ne tikai enerģija, bet arī barības vielām bagāts substrāts ar paaugstinātu mēslošanas efektivitāti un ievērojami samazinātu smaku, salīdzinot ar neapstrādātiem kūtsmēsliem.

Videi draudzīgāka saimniekošana

Biogāzes ražošana ļauj lauksaimniecības atkritumus pārvērst daudz vērtīgākos resursos. Anaerobās fermentācijas ceļā apstrādātie kūtsmēsli izdala daudzreiz mazāk videi kaitīgā amonjaka, salīdzinot ar neapstrādātiem kūtsmēsliem.

Papildus ienākumi

Lai gan jārēķinās ar ilgāku laiku līdz ieguldītie līdzekļi tiek atpelnīti, biogāzes stacijas ļauj pārvērst kūtsmēslus un citus organiskos atkritumus siltumemerģijā un elektroenerģijā, kuru iespējams gan patērēt pašu vajadzībām, gan pārdot kopējā tīklā, tādā veidā gūstot papildus ienākumus un samazinot izdevumus.

Baltic Pork biogāzes ražošanas rādītāji:

Biogāzes ražošanas apjomi

Biogāzes staciju darbības rezultātā anaerobās fermentācijas procesā tiek iegūta biogāze, no kuras savukārt tiek iegūta siltuma un elektroenerģija. Šeit redzami abu biogāzes staciju biogāzes ražošanas apjomi (m³) kopš 2015. gada.

Mēslojuma ražošanas apjomi

Biogāzes staciju darbības rezultātā anaerobās fermentācijas procesā tiek iegūts augstvērtīgs, homogēns substrāts. Šeit redzami abu biogāzes staciju mēslojuma ražošanas apjomi (m³) kopš 2015. gada.