SIA “Baltic Pork” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai “Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam” pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” līdzfinansēto projektu Nr. 23-04-A00401-000189 realizē esošā cūku audzēšanas kompleksa paplašināšanu, veicot pārbūvi.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm