SIA Baltic Pork ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma Ieguldījumi materiālajos aktīvos apakšpasākuma Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās līdzfinansēto projektu Nr. 23-04-A00401-000189 realizē esošā cūku audzēšanas kompleksa paplašināšanu, veicot pārbūvi
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm